BÓNG ĐÁ ĐƯỜNG PHỐ
Server bddp.vn đang bảo trì, trong thời gian này bạn có thể truy cập và chơi Phiên bản mới của Bóng Đá Đường Phố tại http://bddp.ysm.vn bằng tài khoản cũ mà không cần đăng ký mới. Các bạn đã nạp tiền ở bddp.vn khi chơi ở http://bddp.ysm.vn sẽ được tặng số Coin với tiền nạp tương ứng.